Tuyến đường xe buýt số 62 8 Bến xe Chợ Lớn Bến xe Tân An

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 8 Bến xe Chợ Lớn Bến xe Tân An
Mã số tuyến : 62-8
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn  - Lê Quang Sung --Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - QL 1A - Bến xe Tân An.
Lượt về : Bến xe Tân An - QL 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn

• Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
      • Cự ly: 38 km
      • Số chuyến:

Thứ 7 – thứ 2: 144 chuyến/ngày

Thứ 3 – thứ 6: 120 chuyến/ngày
      • Thời gian hoạt động:
- Bến xe Chợ Lớn:      5h00 – 19h45

- Bến xe Tân An:         4h30 – 19h15

      • Thời gian chuyến: 100 phút

      • Thời gian giãn cách: 12-15 phút/chuyến
      • Loại xe: 55 chỗ 
      • Giá vé: 
         - Hành khách đi lại dưới 1/3 cự ly tuyến:

             Giá vé 6.000đồng/ Hành khách /lượt 
         - Hành khách đi lại từ 1/3 đến 2/3 cự ly tuyến: 
            Giá vé 9.000đồng/ Hành khách /lượt.  
                  - Hành khách đi lại trên 2/3 cự ly đến suốt tuyến: 
            Giá vé 16.000đồng/ Hành khách /lượt.

tag:  62-8 Bến Xe Chợ Lớn Bến xe Tân An Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương QL 1A Phú Hữu