Vietholiday Services.

Hãy đến và cùng chúng tôi trên mọi nẻo đuòng


Liên hệ.

20/12 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp.HCM

namtgt@gmail.com

+ 84 933.9696.17 - + 84 938.9001.38

HOUR WORK: 8:00-17:00  từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

8:00-12:00  riêng ngày thứ bảy

Đội Hình Vietholiday.

Mai Nam

Giám đốc

Văn Thành Kha

Sale Manager

Hồ Ngọc Phú

Nhân Viên Công ty Vietholiday

Lê Thanh Hải

Nhân Viên Vietholiday

Phạm Ngọc Vẹn

Nhân Viên Vietholiday

Hồ Ngọc Cường

Nhân Viên Vietholiday