Tuyến đường xe buýt số 99 Chợ Bình Khánh Đại học Quốc gia

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 99 Chợ Bình Khánh Đại học Quốc gia
Mã số tuyến : 99
Tên tuyến : Chợ Bình Khánh - Đại học Quốc gia,
Lượt đi : Bến chợ Bình Khánh Quận 2 - Đường nội bộ khu tái định cư 17,3 ha - Lương Định Của - Nguyễn Thị Định - Xa lộ Hà Nội - Tây Hòa - Đỗ Xuân Hợp - Tăng Nhơn Phú - Đình Phong Phú - Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam - Cầu Xây - Nam Cao - Quốc lộ 1A - Đường 621 - Đường trục chính số 1 - số 5 - số 7 - Ký túc xá B - Đại học Quốc Gia
Lượt về : Ký túc xá B Đại học Quốc Gia - Đường trục chính số 7 - số 5 - số 1 - Đường 621 - Quốc lộ 1A - Đường vòng chân cầu vượt Trạm 2 - Cầu vượt Trạm 2 - Nam Cao - Cầu Xây - Hoàng Hữu Nam - Lê Văn Việt - Đình Phong Phú - Tăng Nhơn Phú - Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa - Xa lộ Hà Nội - Nguyễn Thị Định - Lương Định Của - Đường nội bộ khu tái định cư 17,3 ha - Bến chợ Bình Khánh

Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
Cự ly: 21,3 km
- Số chuyến: 190 chuyến/ngày
- Thời gian hoạt động trong ngày
     Chuyến đầu tiên xuất bến: 5 giờ 00
    Chuyến cuối cùng xuất bến:  19 giờ 30
- Thời gian hành trình: 60 phút/chuyến
- Thời gian giãn cách: 6- 15 phút/chuyến

- Loại xe: Ba-Hai 26 ghế (40 chỗ)

tag:  99 Chợ Bình Khánh Đại học Quốc gia Bến chợ Bình Khánh Quận 2 Đường nội bộ khu tái định cư 17.3 ha Lương Định Của Nguyễn Thị Định Xa lộ Hà Nội Tây Hòa Đỗ Xuân Hợp Tăng Nhơn Phú Đình Phong Phú Lê Văn Việt Hoàng Hữu Nam Cầu Xây Nam Cao Quốc lộ 1A Đường 621 Đường trục chính số 1 số 5 số 7 Ký túc xá B Đại học Quốc gia Ký túc xá B Đại học Quốc Gia Đường trục chính số 7 số 1 Đường vòng chân cầu vượt Trạm 2 Cầu vượt Trạm 2 Bến chợ Bình Khánh