Tuyến đường xe buýt số 90 Phà Bình Khánh Cần Thạnh

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 90 Phà Bình Khánh Cần Thạnh
Mã số tuyến : 90
Tên tuyến : Phà Bình Khánh - Cần Thạnh
Lượt đi : Phà Bình Khánh - Rừng Sát - Duyên Hải - Đào Cử - Bến Xe Cần Giờ.
Lượt về : Ngược lại.

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 45,6 km
 • Số chuyến: 148 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 80 phút
 • Giãn cách: 6 - 15 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     Bình Khánh: 05h00 - 19h00
     Cần Thạnh:  04h45 - 19h00 
 • Loại xe: 25 chỗ
tag:  90 Phà Bình Khánh Cần Thạnh Rừng Sát Duyên Hải Đào Cử Bến Xe Cần Giờ