Tuyến đường xe buýt số 9 Bến xe Chợ Lớn Bến Hưng Long

Body: 

Tuyến  đường xe buýt số 9 Bến xe Chợ Lớn Bến Hưng Long
Mã số tuyến : 09
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 1A - Hưng Long
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A- Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng- Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện(Tỉnh lộ 18) - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long.
Lượt về : Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Đinh Đức Thiện(Tỉnh lộ 18 cũ) - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Lê Quang Sung - Ga Chợ Lớn A.

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 25 km
 • Số chuyến: 228 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 70 phút
 • Giãn cách: 7 - 9 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 05h25 - 19h10 
     Hưng Long:   04h00 - 17h45
 • Loại xe: 55 chỗ
tag:  9 Bến Xe Chợ Lớn Quốc lộ 1A Hưng Long Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Đinh Đức ThiệnTỉnh lộ 18 Hương lộ 11 Bến Hưng Long. Bến Hưng Long Đinh Đức ThiệnTỉnh lộ 18 cũ Phú Hữu Ga Chợ Lớn A.