Tuyến đường xe buýt số 84 Bến xe Chợ Lớn Tân Túc

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 84 Bến xe Chợ Lớn Tân Túc
Mã số tuyến : 84
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc
Lượt đi : Ga Chợ Lớn B - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ  - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 A - Nguyễn Hữu Trí - Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - Thị trấn Tân Túc - Cống Ông Cốm
Lượt về : Thị trấn Tân Túc - Cống Ông Cốm - Nguyễn Hữu Trí - Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn B

 • Loại hình: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 16 km
 • Số chuyến: 120 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 45 phút
 • Giãn cách: 12 - 15 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 05h45 - 19h45 
     Chợ Đệm:      04h40 - 18h40
 • Loại xe: 12 chỗ
tag:  84 Bến Xe Chợ Lớn Tân Túc Ga Chợ Lớn B Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Quốc lộ 1 A Nguyễn Hữu Trí Chợ Đệm Thị trấn Tân Túc Cống Ông Cốm Quốc lộ 1A Nguyễn Trãi Xóm Vôi Ga Chợ Lớn B