Tuyến đường xe buýt số 83 Bến xe Củ Chi Cầu Thầy Cai

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 83 Bến xe Củ Chi Cầu Thầy Cai
Mã số tuyến : 83
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Cầu Thầy Cai
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Cầu Thầy Cai - ranh giới Hồ Chí Minh Tỉnh Long An   
Lượt về : Ngược lại.

  • Số chuyến: 120 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 15 phút
  • Giãn cách: 10 - 15 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 
       BX Củ Chi: 05h00 - 19h00 
       Cầu Thầy Cai: 04h55 - 18h55
  • Loại xe: 40 chỗ
tag:  83 Bến xe Củ Chi Cầu Thầy Cai Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 8 ranh giới Hồ Chí Minh Long An