Tuyến đường xe buýt số 82 Bến xe Chợ Lớn Ngã 3 Tân Qúy Tây

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 82 Bến xe Chợ Lớn Ngã 3 Tân Qúy Tây
Mã số tuyến : 82
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Qúy Tây
Lượt đi : Ga Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 A - Đinh Đức Thiện - Ngã 3 Tân Qúy Tây.
Lượt về : Ngã 3 Tân Quý Tây-Đinh Đức Thiện-Quốc lộ 1A-Kinh Dương Vương-Hồng Bàng-Phú Hữu-Ga Chợ Lớn.

  • Loại hình: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 17,8 km
  • Số chuyến: 80 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 40 phút
  • Thời gian hoạt động: 
       BX Chợ Lớn: 05h00 - 19h45 
       Ngã 3 Tân Qúy Tây: 04h45 - 19h15
  • Loại xe: 55 chỗ
tag:  82 Bến Xe Chợ Lớn Ngã 3 Tân Qúy Tây Ga Chợ Lớn Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Quốc lộ 1 A Đinh Đức Thiện Ngã 3 Tân Quý Tây Quốc lộ 1A Phú Hữu