Tuyến đường xe buýt số 81 Bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 81 Bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân
Mã số tuyến : 81
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Cầu Xáng - Vườn Thơm - Bến Lê Minh Xuân - cuối đường Vườn Thơm
Lượt về : Bến Lê Minh Xuân - cuối đường Vườn Thơm - Vườn Thơm - Cầu Xáng - Tỉnh lộ 10 - Bà Hom -  Hồng Bàng -  Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn A.

 • Loai hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 22,4 km
 • Số chuyến: 250 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 70 phút
 • Giãn cách: 7 - 15 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn:   04h45 - 19h50 
     Lê Minh Xuân: 04h30 - 19h30
 • Loại xe: 80 chỗ
tag:  81 Bến Xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Bà Hom Tỉnh lộ 10 Cầu Xáng Vườn Thơm Bến Lê Minh Xuân cuối đường Vườn Thơm Phú Hữu Bến xe Chợ Lớn A