Tuyến đường xe buýt số 80 Bến xe Chợ Lớn Ba Làng

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 80 Bến xe Chợ Lớn Ba Làng
Mã số tuyến : 80
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ba Làng
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Ba Làng.
Lượt về : Ba Làng - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn A

 • Loại hình: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 17,4 km
 • Số chuyến: 192 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 40 phút
 • Giãn cách: 7 - 14 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 04h31 - 19h10 
     Ba Làng: 05h51 - 20h30
 • Loại xe: 55 - 80 chỗ
tag:  80 Bến Xe Chợ Lớn Ba Làng Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Quốc lộ 1A Phú Hữu Ga Chợ Lớn A