Tuyến đường xe buýt số 79 Bến xe Củ Chi Đền Bến Dược

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 79 Bến xe Củ Chi Đền Bến Dược
Mã số tuyến : 79
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược.   
Lượt về : Ngược lại.

  • Số chuyến: 70 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 45 phút
  • Giãn cách: 20 - 25 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30
  • Loại xe: 80 chỗ
tag:  79 Bến xe Củ Chi Đền Bến Dược Quốc lộ 22 Nguyễn Thị Rành Tỉnh lộ 15 Khu di tích lịch sử Bến Dược