Tuyến đường xe buýt số 77 Đồng Hòa Cần Thạnh

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 77 Đồng Hòa Cần Thạnh
Mã số tuyến : 77
Tên tuyến : Đồng Hòa – Cần Thạnh
Lượt đi : Bến xe Cần Thạnh - Đào Cử - Duyên Hải - Nguyễn Văn Hạnh - Duyên Hải - Đình Đồng Hòa.  
Lượt về : Ngược lại

  • Số chuyến: 36 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 30 phút
  • Giãn cách: 30 - 70 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30
  • Loại xe: 25 chỗ
tag:  77 Đồng Hòa Cần Thạnh Bến xe Cần Thạnh Đào Cử Duyên Hải Nguyễn Văn Hạnh Đình Đồng Hòa