Tuyến đường xe buýt số 70 5 Bố Heo Lộc Hưng

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 70 5 Bố Heo Lộc Hưng
Mã số tuyến : 70-5
Tên tuyến : Bố Heo - Lộc Hưng
Lượt đi : Bố Heo - Hương lộ 2 - Ngã 3 Lộc Hưng - Cửa hàng xăng dầu số 56, đường 787
Lượt về : Ngã 3 Lộc Hưng - Hương lộ 2 - Bố Heo

- Thời gian hành trình: 15 phút/chuyến

- Thời gian giãn cách: 20-30 phút/chuyến

- Loại xe: 55 chỗ

- Giá vé: 6.000 đồng/lượt khách

tag:  70-5 Bố Heo Lộc Hưng Hương lộ 2 Ngã 3 Lộc Hưng Cửa hàng xăng dầu số 56 đường 787