Tuyến đường xe buýt số 70 1 Bến xe Củ Chi Bến xe Gò Dầu

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 70 1 Bến xe Củ Chi Bến xe Gò Dầu
Mã số tuyến : 70-1
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Bến xe Gò Dầu
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Bến xe Trảng Bàng - Quốc lộ 22 - Bến xe Gò Dầu
Lượt về : Ngược lại.

• Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
 • Cự ly: 27,7 km
 • Số chuyến: 150 chuyến/ngày
 • Thời gian hoạt động:
   - Bến xe Củ Chi:      5h00 – 19h00
   - Bến xe Gò Dầu:     3h50 – 17h50
  • Thời gian chuyến: 50 phút
  • Thời gian giãn cách: 10 phút/chuyến
  • Loại xe: 80 chỗ
  • Giá vé: 
   - Hành khách đi lại dưới 1/2 cự ly tuyến trở xuống:
      Giá vé 5.000đồng/ Hành khách /lượt 
   - Hành khách đi lại từ 1/2 cự ly đến suốt tuyến: 
     Giá vé 10.000đồng/ Hành khách /lượt.

tag:  70-1 Bến xe Củ Chi Bến xe Gò Dầu Quốc lộ 22 Bến xe Trảng Bàng