Tuyến đường xe buýt số 62 9 Bến xe Quận 8 Cầu Nổi

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 9 Bến xe Quận 8 Cầu Nổi
Mã số tuyến : 62-9
Tên tuyến : Bến xe Quận 8 – Cầu Nổi
Lượt đi : Bến xe Quận 8- Quốc lộ 50 - Bến Cầu Nổi.
Lượt về : Ngược lại.

• Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá

• Cự ly: 39 km
• Số chuyến: 112 chuyến/ngày

• Thời gian hoạt động: 4h30 – 18h30

• Thời gian chuyến: 70 phút

• Thời gian giãn cách: 15-20 phút/chuyến
• Loại xe: 55 chỗ 
• Giá vé: 
  - Hành khách đi lại dưới 1/3 cự ly tuyến:

     Giá vé 5.000đồng/ Hành khách /lượt 
  - Hành khách đi lại từ 1/3 đến 2/3 cự ly tuyến: 
      Giá vé 10.000đồng/ Hành khách /lượt.  
  - Hành khách đi lại trên 2/3 đến suốt tuyến: 
      Giá vé 15.000đồng/ Hành khách /lượt.

tag:  62-9 Bến xe Quận 8 Cầu Nổi Quốc lộ 50 Bến Cầu Nổi