Tuyến đường xe buýt số 62 7 Bến xe Chợ Lớn Bến xe Đức Huệ

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 7 Bến xe Chợ Lớn Bến xe Đức Huệ
Mã số tuyến : 62-7
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ
Lượt đi : BX Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng -Bà Hom  - Tỉnh lộ 10 - Đường tỉnh 825 - Bến xe Đức Huệ (Long An).
Lượt về : Bến xe Đức Huệ (Long An) - Đường tỉnh 825 - Tỉnh lộ 10 - Bà Hom - Hồng Bàng - Phú Hữu - Trang Tử - BX Chợ Lớn.

Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá

- Cự ly: 52 km

- Số chuyến: 64 chuyến/ngày

- Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

- Giãn cách: 20 – 30 phút/chuyến

- Thời gian hoạt động: 
   Bến xe Chợ Lớn: 05h00 - 17h00 
   Bến xe Đức Huệ: 04h50 - 16h30 
- Loại xe: 55 chỗ
- Giá vé: 8.000; 9.000; 13.000; 16.000; 24.000đồng/HK/lượt

 

tag:  62-7 Bến Xe Chợ Lớn Bến xe Đức Huệ BX Chợ Lớn Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Bà Hom Tỉnh lộ 10 Đường tỉnh 825 Đức Huệ Long An Phú Hữu Trang Tử