Tuyến đường xe buýt số 62 4 Thị trấn Tân Túc Chợ Bến Lức

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 4 Thị trấn Tân Túc Chợ Bến Lức
Mã số tuyến : 62-4
Tên tuyến : Thị trấn Tân Túc - Chợ Bến Lức
Lượt đi : Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm) - Hương lộ 8 - Võ Công Tồn - Huỳnh Châu Sổ - Võ Ngọc Quận - Chợ Bến Lức.
Lượt về : Chợ Bến Lức - Võ Ngọc Quận - Huỳnh Châu Sổ - Võ Công Tồn - Hương lộ 8 - Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm)

Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá

- Cự ly: 11 km

- Số chuyến: 100 chuyến/ngày

- Thời gian chuyến: 25 phút/chuyến

- Giãn cách: 10 – 15 phút/chuyến

- Thời gian hoạt động:

   Thị trấn Tân Túc: 05h50 - 17h30 

   Chợ Bến Lức:     06h00 - 18h00

- Loại xe: 55 chỗ

- Giá vé: 3.000 đồng/HK/lượt

tag:  62-4 Thị trấn Tân Túc Chợ Bến Lức Cống Ông Cốm Hương lộ 8 Võ Công Tồn Huỳnh Châu Sổ Võ Ngọc Quận