Tuyến đường xe buýt số 62 3 Bến Củ Chi Bến xe Hậu Nghĩa

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 3 Bến Củ Chi Bến xe Hậu Nghĩa
Mã số tuyến : 62-3
Tên tuyến : Bến Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 (qua cầu Thầy Cai) - Đường tỉnh 823 - Ngã 4 Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 825 - Hậu Nghĩa - Đức Hoà Long An
Lượt về :Ngược lại.

Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
• Cự ly: 16 km
• Số chuyến: 120 chuyến/ngày

• Thời gian hoạt động:

   Bến xe Củ Chi:   5h00 – 19h00

   Hậu Nghĩa: 4h30 – 18h30

• Thời gian chuyến: 45 phút

• Thời gian giãn cách: 10-15 phút/chuyến
• Loại xe: 12-15 chỗ 
• Giá vé:  Cự ly không trợ giá tính từ Cầu Thầy Cai đến Hậu Nghĩa
  Dưới 1/2 cự ly tuyến: 6.000 đồng/ Hành khách /lượt
  Từ 1/2 cự ly đến suốt tuyến: 8.000 đồng/ Hành khách /lượt

 

tag:  62-3 Bến Củ Chi Bến xe Hậu Nghĩa Bến xe Củ Chi Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 8 qua cầu Thầy Cai Đường tỉnh 823 Ngã 4 Hậu Nghĩa Đường tỉnh 825 Hậu Nghĩa Đức Hoà Long An