Tuyến đường xe buýt số 62 11 Bến xe Miền Tây Tân Tập

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 11 Bến xe Miền Tây Tân Tập
Mã số tuyến : 62-11
Tên tuyến : Bến xe Miền Tây - Tân Tập
Lượt đi : Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Hậu Giang - Bình Phú - Đường 26 - Nguyễn Văn Luông - Phạm Văn Chí - Cao văn Lầu - Võ Văn Kiệt - Cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Bến xe Quận 8 - Quốc lộ 50 - Liên tỉnh lộ 19 - Bến xe Tân Tập.
Lượt về : Bến xe Tân Tập - Liên tỉnh lộ 19 - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8 - Tùng Thiện Vương - Cầu Chà Và - Vạn Kiếp - Hải Thượng Lãn Ông - Võ Văn Kiệt - Cao Văn Lầu - Phạm Văn Chí - Nguyễn Văn Luông - Đường 26 - Bình Phú - Hậu Giang - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

 • Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
 • Cự ly: 46km
 • Số chuyến:  48 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 120 phút
 • Thời gian hoạt động:
  BX Miền Tây: 05h15 - 17h25
  Tân Tập:        03h00 - 15h16
 • Loại xe: 40-60 chỗ
 • Giá vé:
  Dưới 1/4 lộ trình: 5.000 đồng/HK/lượt
  Từ 1/4 đến dưới 1/2 lộ trình: 8.000 đồng/HK/lượt
  Từ 1/2 đến dưới 3/4 lộ trình: 13.000 đồng/HK/lượt
  Trên 3/4 lộ trình: 16.000 đồng/HK/lượt
  Suốt tuyến: 20.000 đồng/HK/lượt

 

tag:  62-11 Bến xe Miền Tây Tân Tập Kinh Dương Vương Hậu Giang Bình Phú Đường 26 Nguyễn Văn Luông Phạm Văn Chí Cao văn Lầu Võ Văn Kiệt cầu Chà Và Cao Xuân Dục Tùng Thiện Vương Bến xe Quận 8 Quốc lộ 50 Liên tỉnh lộ 19 Bến xe Tân Tập Vạn Kiếp Hải Thượng Lãn Ông Cao Văn Lầu