Tuyến đường xe buýt số 62 10 Bến xe Chợ Lớn Thanh Vĩnh Đông

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 62 10 Bến xe Chợ Lớn Thanh Vĩnh Đông
Mã số tuyến : 62-10
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Nguyễn Đình Chiểu – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Bến xe Thanh Vĩnh Đông;
Lượt về : Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Nguyễn Đình Chiểu – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Quốc lộ 62 - Đường tránh Thị xã Tân An - Quốc lộ 1A – Kinh Dương Vương (Thanh phố Hồ Chí Minh) – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn.

BX Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông

• Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
• Cự ly: 69 km
• Số chuyến: 50 chuyến/ngày

• Thời gian hoạt động:

Bến xe Chợ Lớn:   6h20 – 18h20

Thanh Vĩnh Đông: 3h50 – 16h00

 • Thời gian chuyến: 140 phút

 • Thời gian giãn cách: 30 -40 phút/chuyến
 • Loại xe: 55 chỗ 
 • Giá vé: 
- Dưới 1/3 lộ trình

Giá vé 8.000 đồng/ Hành khách /lượt

- Từ 1/3 đến dưới 1/2 lộ trình đến suốt tuyến

Giá vé 12.000 đồng/ Hành khách /lượt

- Từ 1/2 đến dưới 2/3 lộ trình

Giá vé 16.000 đồng/ Hành khách /lượt

- Từ 2/3 lộ trình đến suốt tuyến       

Giá vé 24.000 đồng/ Hành khách /lượt

tag:  62-10 Bến Xe Chợ Lớn Thanh Vĩnh Đông Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Quốc lộ 1A Hùng Vương Long An Nguyễn Đình Chiểu Long An Tỉnh lộ 827A Ngã 4 Phú Long Bến xe Thanh Vĩnh Đông Long An Hùng Vương Long An Quốc lộ 62 Đường tránh Thị xã Tân An Phú Hữu Bến xe Chợ Lớn.