Tuyến đường xe buýt số 61 7 Bến đò Bình Mỹ Bến xe Bình Dương

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 61 7 Bến đò Bình Mỹ Bến xe Bình Dương
Mã số tuyến : 61-7
Tên tuyến : Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương
Lượt đi : Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương:
Bến đò Bình Mỹ - Cầu Phú Cường - Huỳnh Văn Cù - Cách Mạng Tháng Tám - Chùa Bà Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe Bình Dương,
- Bến đò Bình Mỹ - Khu Du lịch Đại Nam: Ngày thứ 7 và chủ nhật:
Bến đò Bình Mỹ - Cầu Phú Cường - Huỳnh Văn Cù - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe Bình Dương - Đường 30/4 - Ngã 4 Sân Banh - Đại lộ Bình Dương - Ngã 3 Suối Giữa - Đại lộ Bình Dương - Ngã 4 Sở Sao - Lê Chí Dân - Khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến.
Lượt về :
- Bến xe Bình Dương - Bến đò Bình Mỹ:
Bến xe Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Chùa Bà Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Cầu Phú Cường - Bến đò Bình Mỹ.
- Khu Du lịch Đại Nam - Bến đò Bình Mỹ : Ngày thứ 7 và chủ nhật:
   Khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến - Lê Chí Dân - Ngã 4 Sở Sao - Đại lộ Bình Dương - Ngã 3 Suối Giữa - Đại lộ Bình Dương - Ngã 4 Sân Banh - Đường 30/4 - Bến xe Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Chùa Bà Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Cầu Phú Cường - Bến đò Bình Mỹ.

Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
Cự ly:
- Bến đò Bình Mỹ đến Bến xe Bình Dương: 6,6km
- Bến đò Bình Mỹ đến KDL Đại Nam: 18,8km
Thông số trên tuyến:
• Số chuyến: 194 chuyến/ngày
• Thời gian hoạt động:
 - Bến đò Bình Mỹ:        5h40 – 19h30
 - Bến xe Bình Dương:   4h45 – 18h35
• Thời gian chuyến: 15 phút
• Giãn cách:  10-12 phút/chuyến
• Loại xe: 55 chỗ


Thứ 7 và chủ nhật:
• Số chuyến trong ngày: 
 18/194 chyến hoạt động đến đầu bến KDL Đại Nam
• Thời gian chuyến: 40  phút
• Giá vé: Bình Mỹ - Bình Dương: 6.000đồng/ Hành khách /lượt
Bình Dương - KDL Đại Nam: 6.000đồng/ Hành khách /lượt

tag:  61-7 Bến đò Bình Mỹ Bến xe Bình Dương cầu Phú Cường Huỳnh Văn Cù Cách Mạng Tháng Tám Chùa Bà Bình Dương Đường 30/4 Ngã 4 Sân Banh Đại lộ Bình Dương Ngã 3 Suối Giữa Ngã 4 Sở Sao Lê Chí Dân Khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến