Tuyến đường xe buýt số 61 4 Bến Dược Dầu Tiếng

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 61 4 Bến Dược Dầu Tiếng
Mã số tuyến : 61-4
Tên tuyến : Bến Dược – Dầu Tiếng
Lượt đi :Cầu Bến Súc – ĐT744 – Thị trấn Dầu Tiếng.
Lượt về : Ngược lại.

• Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá
 • Cự ly: 20 km
 • Số chuyến: 70 chuyến/ngày      
 • Thời gian hoạt động:
       - Chuyến đầu tiên xuất bến:      5 giờ 50
       - Chuyến cuối cùng xuất bến: 18 giờ 00

       - Chuyến đầu tiên xuất bến:      4 giờ 55
       - Chuyến cuối cùng xuất bến: 17 giờ 05
 • Thời gian chuyến: 35 phút
 • Thời gian giãn cách: 20-25 phút/chuyến 
 • Loại xe: 80 chỗ 
 • Giá vé: 
         - Hành khách đi lại dưới 1/2 cự ly tuyến
             Giá vé 5.000đồng/Hành khách /lượt 
         - Hành khách đi lại từ 1/2 cự ly đến suốt tuyến: 
            Giá vé 10.000đồng/Hành khách /lượt.  
         - Hành khách là học sinh:
            Giá vé 3.000đồng/Hành khách /lượt
tag:  61-4 Bến Dược Dầu Tiếng Cầu Bến Súc ĐT744 Thị trấn Dầu Tiếng