Tuyến đường xe buýt số 57 Chợ Phước Bình Trường THPT Hiệp Bình

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 57 Chợ Phước Bình Trường THPT Hiệp Bình

Mã số tuyến : 57
Tên tuyến : Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình
Lượt đi : Bến chợ Phước Bình - Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III - Đại lộ 3 - Đường số 20 - Đường số 9 - Đường số 6D - Đường số 18B - Đường số 8 - Đỗ Xuân Hợp - Dương Đình Hội - Đình Phong Phú - Lê Văn Việt - Võ Văn Ngân - Kha Vạn Cân - Hiệp Bình - Trường THPT Hiệp Bình.
Lượt về : Trường THPT Hiệp Bình - Hiệp Bình - Kha Vạn Cân - Võ Văn Ngân - Lê Văn Việt - Đình Phong Phú - Dương Đình Hội - Đỗ Xuân Hợp - Đường số 8 - Đường số 18B - Đường số 6D - Đường số 9 - Đường số 20 - Đại lộ 3 - Bến chợ Phước Bình, Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 12,9 km
  • Số chuyến: 146 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 45 phút
  • Giãn cách: 8 - 15 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h30
  • Loại xe: 40 chỗ
tag:  57 Chợ Phước Bình Trường THPT Hiệp Bình Bến chợ Phước Bình Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III Đại lộ 3 Đường số 20 Đường số 9 Đường số 6D Đường số 18B Đường số 8 Đỗ Xuân Hợp Dương Đình Hội Đình Phong Phú Lê Văn Việt Võ Văn Ngân Kha Vạn Cân Hiệp Bình