Tuyến đường xe buýt số 47 Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 47 Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Mã số tuyến : 47
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Hữu Thận - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long,
Lượt về : Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Quốc lộ 50 - Tùng Thiện Vương -Cầu Chà Và - Hải Thượng Lãn Ông - quay đầu - Hải Thượng Lãn Ông - Lương Nhữ Học - Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn A.

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 17,8 km
  • Số chuyến: 184 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 50 phút
  • Giãn cách: 8-10 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động:
  • BX Chợ Lớn: 05h10 - 18h50
  • Hưng Long: 04h00 - 17h40
  • Loại xe: 55 chỗ
tag:  47 Bến Xe Chợ Lớn Quốc lộ 50 Hưng Long Bến xe Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Hữu Thận Tháp Mười Hải Thượng Lãn Ông cầu Chà Và Cao Xuân Dục Tùng Thiện Vương Quốc lộ 50 Hương lộ 11 Bến Hưng Long Hương lộ 11 Lương Nhữ Học Trần Hưng Đạo Châu Văn Liêm Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Nguyễn Trãi Phú Hữu Bến xe Chợ Lớn A