Tuyến đường xe buýt số 37 Cảng Quận 4 Nhơn Đức

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 37 Cảng Quận 4 Nhơn Đức
Mã số tuyến : 37
Tên tuyến : Cảng Quận 4 – Nhơn Đức
Lượt đi : Cảng Quận 4 – Tôn Thất Thuyết – cầu Tân Thuận 2 – Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - Lê Văn Lương – cầu Long Kiển (01 tấn) – Lê Văn Lương - Bến xã Nhơn Đức (đối diện trường tiểu học Lê Văn Lương, Hẻm số 7);
Lượt về : Bến xã Nhơn Đức (đối diện trường tiểu học Lê Văn Lương, Hẻm số 7) – Lê Văn Lương – cầu Long Kiển (01 tấn) - Lê Văn Lương - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương - Trần Xuân Soạn – đường vòng chân cầu Tân Thuận 2 – Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát – cầu Tân Thuận 1 – đường vòng chân cầu Tân Thuận 1 – Tôn Thất Thuyết - Bến Cảng Quận 4.


    Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
    Cự ly: 18,3 km
    Số chuyến: 156 chuyến/ngày
    Thời gian chuyến: 60 phút
    Giãn cách: 10 - 13 phút/chuyến
    Thời gian hoạt động: 05h00 - 19h00
    Loại xe: 12 chỗ
 

tag:  37 Cảng Quận 4 Nhơn Đức Cảng Quận 4 Tôn Thất Thuyết cầu Tân Thuận 2 Nguyễn Văn Linh Huỳnh Tấn Phát Trần Xuân Soạn Lê Văn Lương cầu Long Kiển Bến xã Nhơn Đức đối diện trường tiểu học Lê Văn Lương Hẻm số 7 cầu Long Kiển 01 tấn Nguyễn Hữu Thọ đường vòng chân cầu Tân Thuận 2 cầu Tân Thuận 1 đường vòng chân cầu Tân Thuận 1 Bến Cảng Quận 4.\