Tuyến đường xe buýt số 23 Bến xe Chợ Lớn Ngã 3 Giồng Cầu Lớn

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 23 Bến xe Chợ Lớn Ngã 3 Giồng Cầu Lớn
Mã số tuyến : 23
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
Lượt đi : Ga Chợ Lớn (Bến B)-Lê Quang Sung-Nguyễn Thị Nhỏ-Hồng Bàng-Tạ Uyên-Tuệ Tĩnh-Lãnh Binh Thăng-Ông Ích Khiêm-Hòa Bình-Khuông Việt-Âu Cơ-Nguyễn Hồng Đào-Trường Chinh-Phan Văn Hớn-Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng)-Nguyễn Văn Bứa-Đầu bến khu vực Cầu Lớn;
Lượt về : Đầu bến khu vực Cầu Lớn-Nguyễn Văn Bứa-Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng)-Phan Văn Hớn- Trường Chinh-Nguyễn Hồng Đào-Âu Cơ-Khuông Việt-Hòa Bình-Ông Ích Khiêm-Lãnh Binh Thăng-Tôn Thất Hiệp-Tạ Uyên-Hồng Bàng-Xóm Vôi-Ga Chợ Lớn (Bến B).

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 23,45 km
 • Số chuyến: 170 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 75 phút
 • Giãn cách: 10 - 14 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 05h00 - 19h30 
     Ngã 3 Giòng: 04h00 - 18h30
 • Loại xe: 47 - 55 chỗ
tag:  23 Bến Xe Chợ Lớn Ngã 3 Giồng Cầu Lớn Ga Chợ Lớn Bến B Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Tạ Uyên Tuệ Tĩnh Lãnh Binh Thăng Ông Ích Khiêm Hòa Bình Khuông Việt Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào Trường Chinh Phan Văn Hớn Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) Nguyễn Văn Bứa Đầu bến khu vực Cầu Lớn bến Cầu Lớn Tôn Thất Hiệp Xóm Vôi Ga Chợ Lớn