Tuyến đường xe buýt số 16 Bến xe Chợ Lớn Bình Trị Đông

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 16 Mã số tuyến : 16
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bình Trị Đông
Lượt đi : Ga Chợ Lớn B - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Vòng xoay Phú Lâm -  Tân Hòa Đông - Trương Phước Phan - Ấp Chiến Lược - Đất Mới - Hương lộ 2 -Đầu bến Bình Trị Đông  ( Công ty may Nhậ Tân).
Lượt về : Đầu bến Bình Trị Đông (Công ty may Nhật Tân) - Hương lộ 2 - Đất Mới - Ấp Chiến Lược - Trương Phước Phan - Tân Hòa Đông - Vòng xoay Phú Lâm - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn B.

    Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
    Cự ly: 8 km
    Số chuyến: 140 chuyến/ngày
    Thời gian chuyến: 40 phút
    Giãn cách: 11 - 15 phút/chuyến
    Thời gian hoạt động: 05h30 - 19h00
    Loại xe: 12 chỗ

tag:  16 Bến Xe Chợ Lớn Bình Trị Đông Ga Chợ Lớn B Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Vòng xoay Phú Lâm Tân Hòa Đông Trương Phước Phan Ấp Chiến Lược Đất Mới Hương lộ 2 Đầu bến Bình Trị Đông Nguyễn Trãi Xóm Vôi Ga Chợ Lớn B