Tuyến đường xe buýt số 15 Chợ Phú Định Đầm Sen

Body: 

Mã số tuyến : 15
Tên tuyến : Chợ Phú Định - Đầm Sen
Lượt đi : Chợ Phú Định (đậu xe trên đường 44 cạnh trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định) - Đường 44 - Trương Đình Hội - Bến Phú Định - Hồ Học Lãm -  Quốc lộ 1A - Hương lộ 2 - Hòa Bình - Bãi xe buýt Đầm Sen.
Lượt về : Bãi xe buýt Đầm Sen - Hòa Bình - Vòng xoay Hòa Bình (quay đầu) - Hòa Bình - Hương lộ 2 - Quốc lộ 1A - Hồ Học Lãm - Bến Phú Định - Trương Đình Hội - Đường 44 - Chợ Phú Định (đậu xe trên đường 44 cạnh trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

 Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
    Cự ly: 16,2 km
    Số chuyến: 120 chuyến/ngày
    Thời gian chuyến: 55 phút
    Giãn cách: 13 - 14 phút/chuyến
    Thời gian hoạt động: 05h30 - 18h30
    Loại xe: 40 chỗ

tag:  15 Chợ Phú Định Đường 44 Trương Đình Hội Bến Phú Định Hồ Học Lãm Quốc lộ 1A Hương lộ 2 Hòa Bình Bãi xe buýt Đầm Sen Vòng xoay Hòa Bình Đường 44