Tuyến đường xe buýt số 126 Bến xe Củ Chi Bình Mỹ

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 126 Bến xe Củ Chi Bình Mỹ
Mã số tuyến : 126
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ
Lượt đi : BX Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Bến đò Bình Mỹ  
Lượt về : Ngược lại.

  • Số chuyến: 194 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 40 phút
  • Giãn cách: 8 - 12 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h50
  • Loại xe: 47 - 55 chỗ
tag:  126 Bến xe Củ Chi Bình Mỹ BX Củ Chi Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 8 Bến đò Bình Mỹ