Tuyến đường xe buýt số 110 Phú Xuân Hiệp Phước

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 110 Phú Xuân Hiệp Phước

Mã số tuyến : 110
Tên tuyến : Phú Xuân – Hiệp Phước
Lượt đi : Bến Phú Xuân - Phạm Hữu Lầu - cầu Phú Xuân - Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Bình - Nguyễn Văn Tạo - Bến đò Hiệp Phước.
Lượt về : Bến đò Hiệp Phước - Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Bình - Huỳnh Tấn Phát - cầu Phú Xuân - Phạm Hữu Lầu – Bến Phú Xuân

  • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
  • Cự ly: 14,4 km
  • Số chuyến: 166 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 45 phút
  • Giãn cách: 8 - 12 phút/chuyến
  • Thời gian hoạt động: 05h00 - 19h00
  • Loại xe: 12 chỗ
tag:  110 Phú Xuân Hiệp Phước Bến Phú Xuân Phạm Hữu Lầu cầu Phú Xuân Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Bình Nguyễn Văn Tạo Bến đò Hiệp Phước