Tuyến đường xe buýt số 107 Bến xe Củ Chi Bố Heo

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 107 Bến xe Củ Chi Bố Heo
Mã số tuyến : 107
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Bố Heo
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 7 - Hươmh lộ 2 - Bố Heo
Lượt về : Ngược lại.

  • Số chuyến: 64 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 30 phút
  • Thời gian hoạt động: 
       Bến xe Củ Chi: 05h00 - 19h00 
       Bố Heo:  05h00 - 18h20
  • Loại xe: 40 chỗ
tag:  107 Bến xe Củ Chi Bố Heo Quốc lộ 22 Tỉnh Lộ 7 Hươmh lộ 2