Ga Chợ Lớn Bến B

Tuyến đường xe buýt số 23 Bến xe Chợ Lớn Ngã 3 Giồng Cầu Lớn

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 23 Bến xe Chợ Lớn Ngã 3 Giồng Cầu Lớn
Mã số tuyến : 23
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
Lượt đi : Ga Chợ Lớn (Bến B)-Lê Quang Sung-Nguyễn Thị Nhỏ-Hồng Bàng-Tạ Uyên-Tuệ Tĩnh-Lãnh Binh Thăng-Ông Ích Khiêm-Hòa Bình-Khuông Việt-Âu Cơ-Nguyễn Hồng Đào-Trường Chinh-Phan Văn Hớn-Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng)-Nguyễn Văn Bứa-Đầu bến khu vực Cầu Lớn;
Lượt về : Đầu bến khu vực Cầu Lớn-Nguyễn Văn Bứa-Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng)-Phan Văn Hớn- Trường Chinh-Nguyễn Hồng Đào-Âu Cơ-Khuông Việt-Hòa Bình-Ông Ích Khiêm-Lãnh Binh Thăng-Tôn Thất Hiệp-Tạ Uyên-Hồng Bàng-Xóm Vôi-Ga Chợ Lớn (Bến B).

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 23,45 km
 • Số chuyến: 170 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 75 phút
 • Giãn cách: 10 - 14 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 05h00 - 19h30 
     Ngã 3 Giòng: 04h00 - 18h30
 • Loại xe: 47 - 55 chỗ
tag:  23 Bến Xe Chợ Lớn Ngã 3 Giồng Cầu Lớn Ga Chợ Lớn Bến B Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Tạ Uyên Tuệ Tĩnh Lãnh Binh Thăng Ông Ích Khiêm Hòa Bình Khuông Việt Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào Trường Chinh Phan Văn Hớn Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) Nguyễn Văn Bứa Đầu bến khu vực Cầu Lớn bến Cầu Lớn Tôn Thất Hiệp Xóm Vôi Ga Chợ Lớn

Tuyến đường xe buýt số 17 Bến xe Chợ Lớn Cư xá Ngân Hàng

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 17 Bến xe Chợ Lớn Cư xá Ngân Hàng
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Cư xá Ngân Hàng
Lượt đi : Ga Chợ Lớn (Bến B) - Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Tháp Mười - Ngô Nhân Tịnh - Phú Hữu - Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Tri Phương - cầu Chánh Hưng - Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh - Đường vòng dạ cầu Ông Lớn - Đường số 9A - cầu Kênh Xáng - Dương Bá Trạc - quay đầu – Dương Bá Trạc – Đường số 9 - Âu Dương Lân - Đặng Chất - Nguyễn Thị Tần - Dạ Nam - Phạm Thế Hiển – Trần Xuân Soạn – Cư xá Ngân Hàng.
Lượt về : Cư xá Ngân Hàng – Trần Xuân Soạn - Phạm Thế Hiển - Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần - Đặng Chất - Âu Dương Lân – Đường số 9 - cầu Kênh Xáng - Đường số 9A - Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng - cầu Chánh Hưng – cầu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn (Bến B).

    Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
    Cự ly: 13,5 km
    Số chuyến: 140 chuyến/ngày
    Thời gian chuyến: 50 phút
    Giãn cách: 10 - 15 phút/chuyến
    Thời gian hoạt động: 05h15 - 19h00
    Loại xe: 12 chỗ

tag:  17 Bến Xe Chợ Lớn Cư xá Ngân Hàng Ga Chợ Lớn Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Tháp Mười Ngô Nhân Tịnh Phú Hữu Hùng Vương Nguyễn Tri Phương Trần Phú Trần Hưng Đạo cầu Nguyễn Tri Phương cầu Chánh Hưng Phạm Hùng Nguyễn Văn Linh Đường vòng dạ cầu Ông Lớn Đường số 9A cầu Kênh Xáng Dương Bá Trạc Đường số 9 Âu Dương Lân Đặng Chất Nguyễn Thị Tần Dạ Nam Phạm Thế Hiển Trần Xuân Soạn Xóm Vôi Ga Chợ Lớn Bến B