Ga Chợ Lớn A

Tuyến đường xe buýt số 81 Bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 81 Bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân
Mã số tuyến : 81
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Cầu Xáng - Vườn Thơm - Bến Lê Minh Xuân - cuối đường Vườn Thơm
Lượt về : Bến Lê Minh Xuân - cuối đường Vườn Thơm - Vườn Thơm - Cầu Xáng - Tỉnh lộ 10 - Bà Hom -  Hồng Bàng -  Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn A.

 • Loai hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 22,4 km
 • Số chuyến: 250 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 70 phút
 • Giãn cách: 7 - 15 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn:   04h45 - 19h50 
     Lê Minh Xuân: 04h30 - 19h30
 • Loại xe: 80 chỗ
tag:  81 Bến Xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Bà Hom Tỉnh lộ 10 Cầu Xáng Vườn Thơm Bến Lê Minh Xuân cuối đường Vườn Thơm Phú Hữu Bến xe Chợ Lớn A

Tuyến đường xe buýt số 80 Bến xe Chợ Lớn Ba Làng

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 80 Bến xe Chợ Lớn Ba Làng
Mã số tuyến : 80
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ba Làng
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Ba Làng.
Lượt về : Ba Làng - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn A

 • Loại hình: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 17,4 km
 • Số chuyến: 192 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 40 phút
 • Giãn cách: 7 - 14 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 04h31 - 19h10 
     Ba Làng: 05h51 - 20h30
 • Loại xe: 55 - 80 chỗ
tag:  80 Bến Xe Chợ Lớn Ba Làng Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Quốc lộ 1A Phú Hữu Ga Chợ Lớn A

Tuyến đường xe buýt số 56 Bến xe Chợ Lớn Đại học Giao thông Vận tải

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 56  Bến xe Chợ Lớn Đại học Giao thông Vận tải
Mã số tuyến : 56
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Đại học Giao thông Vận tải
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Hữu Thận - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - trạm Sài Gòn - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu – đường nhánh S2 - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội - Nguyễn Văn Bá - Đặng Văn Bi - Võ Văn Ngân - Lê Văn Việt - Trường Đại học Giao thông vận tải (Quận 9).
Lượt về : Trường Đại học Giao thông vận tải (Quận 9) - Lê Văn Việt – ngã tư Thủ Đức – Xa lộ Hà Nội – ngã tư Bình Thái - Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Trạm Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương - Hồng Bàng - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Quang Sung - Ga Chợ Lớn A.

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 23,35 km
 • Số chuyến: 160 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 70 phút
 • Giãn cách: 7 - 20 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 05h00 - 21h00
 • Loại xe: 80 chỗ
tag:  56 Bến Xe Chợ Lớn Đại học Giao thông Vận tải Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Hữu Thận Tháp Mười Hải Thượng Lãn Ông Châu Văn Liêm Hồng Bàng An Dương Vương Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Trần Hưng Đạo Phạm Ngũ Lão trạm Sài Gòn Hàm Nghi Hồ Tùng Mậu đường nhánh S2 Tôn Đức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh Cầu Sài gòn Xa lộ Hà Nội Nguyễn Văn Bá Đặng Văn Bi Võ Văn Ngân Lê Văn Việt Trường Đại học Giao thông vận tải Quận 9 ngã tư Thủ Đức ngã tư Bình Thái Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh Trạm Sài Gòn Nguyễn Tri Phương Hùng Vương

Tuyến đường xe buýt số 54 Bến xe Miền Đông Bến xe Chợ Lớn

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 54 Bến xe Miền Đông Bến xe Chợ Lớn
Mã số tuyến : 54
Tên tuyến : Bến xe Miền Đông - Bến xe Chợ Lớn
Lượt đi : Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng - Lê Quang Định - Nguyễn Huy Lượng – Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu – Phan Xích Long – Đường số 1 – cầu Hoàng Hoa Thám - Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Đường 3/2 – Lê Hồng Phong – Hùng Vương – Hồng Bàng – Phú Hữu – Ga Chợ Lớn A.
Lượt về : Ga Chợ Lớn A – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Tháp Mười – Phú Hữu – Nguyễn Trãi – Trần Phú – Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải – cầu Hoàng Hoa Thám – Đường số 1 – Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long – Nguyễn Huy Lượng - Lê Quang Định - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh  – Quốc lộ 13  - Đinh Bộ Lĩnh – Bến xe Miền Đông.

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 16,85 km
 • Số chuyến: 200 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 50-55 phút
 • Giãn cách: 8 - 15 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 04h00 - 20h00
 • Loại xe: 80 chỗ
tag:  54 Bến xe Miền Đông Bến Xe Chợ Lớn Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng Lê Quang Định Nguyễn Huy Lượng Nơ Trang Long Phan Đăng Lưu Phan Xích Long Đường số 1 cầu Hoàng Hoa Thám Trần Quang Khải Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu Đường 3/2 Lê Hồng Phong Hùng Vương Hồng Bàng Phú Hữu Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Tháp Mười Nguyễn Trãi Trần Phú Điện Biên Phủ Hai Bà Trưng Xô Viết Nghệ Tĩnh Quốc lộ 13 Bến xe Miền Đông.

Tuyến đường xe buýt số 9 Bến xe Chợ Lớn Bến Hưng Long

Body: 

Tuyến  đường xe buýt số 9 Bến xe Chợ Lớn Bến Hưng Long
Mã số tuyến : 09
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 1A - Hưng Long
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A- Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng- Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện(Tỉnh lộ 18) - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long.
Lượt về : Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Đinh Đức Thiện(Tỉnh lộ 18 cũ) - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Lê Quang Sung - Ga Chợ Lớn A.

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 25 km
 • Số chuyến: 228 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 70 phút
 • Giãn cách: 7 - 9 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn: 05h25 - 19h10 
     Hưng Long:   04h00 - 17h45
 • Loại xe: 55 chỗ
tag:  9 Bến Xe Chợ Lớn Quốc lộ 1A Hưng Long Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Phạm Đình Hổ Hồng Bàng Kinh Dương Vương Đinh Đức ThiệnTỉnh lộ 18 Hương lộ 11 Bến Hưng Long. Bến Hưng Long Đinh Đức ThiệnTỉnh lộ 18 cũ Phú Hữu Ga Chợ Lớn A.

Tuyến đường xe buýt số 7 Bến xe Chợ Lớn Gò Vấp

Body: 
Tuyến đường xe buýt số 7 Bến xe Chợ Lớn Gò Vấp
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A-Lê Quang Sung-Nguyễn Hữu Thận-Tháp Mười-Hải Thượng Lãn Ông-Châu Văn Liêm-Hồng Bàng-An Dương Vương-Nguyễn Tri Phương-3 Tháng 2-Lý Chính Thắng-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-cầu Công Lý-Nguyễn Văn Trỗi-Phan Đình Giót-Phổ Quang-Hoàng Minh Giám-Nguyễn Thái Sơn-Phan Văn Trị-Bãi hậu cần số 1
Lượt về : Bãi hậu cần số 1-Phan Văn Trị-Nguyễn Thái Sơn-Phạm Ngũ Lão-Nguyễn Kiệm-Hoàng Minh Giám-Đào Duy Anh-Hồ Văn Huê-Hoàng Văn Thụ-Trần Huy Liệu-Nguyễn Văn Trỗi-cầu Công Lý-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Võ Thị Sáu-Trương Định-Kỳ Đồng-Nguyễn Thông-(Ga Hòa Hưng)-Nguyễn Phúc Nguyên-3 Tháng 2-Nguyễn Tri Phương-Ngô Gia Tự-Hồng Bàng – Phú Hữu - Ga Chợ Lớn A.

Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
Cự ly: 16,8 km
Số chuyến: 190 chuyến/ngày
Thời gian chuyến: 58-65 phút
Giãn cách: 8 - 16 phút/chuyến
Thời gian hoạt động: 05h00 - 19h30
Loại xe: 80 chỗ
tag:  7 Bến Xe Chợ Lớn Gò Vấp Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Hữu Thận Tháp Mười Hải Thượng Lãn Ông Châu Văn Liêm Hồng Bàng An Dương Vương Nguyễn Tri Phương 3 Tháng 2 Lý Chính Thắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cầu Công Lý Nguyễn Văn Trỗi Phan Đình Giót Phổ Quang Hoàng Minh Giám Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị Bãi hậu cần số 1 Phạm Ngũ Lão Nguyễn Kiệm Đào Duy Anh Hồ Văn Huê Hoàng Văn Thụ Trần Huy Liệu Võ Thị Sáu Trương Định Kỳ Đồng Nguyễn Thông Ga Hòa Hưng Nguyễn Phúc Nguyên Ngô Gia Tự Phú Hữu

Pages