Bến xe Chợ Lớn A

Tuyến đường xe buýt số 81 Bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 81 Bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân
Mã số tuyến : 81
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân
Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Cầu Xáng - Vườn Thơm - Bến Lê Minh Xuân - cuối đường Vườn Thơm
Lượt về : Bến Lê Minh Xuân - cuối đường Vườn Thơm - Vườn Thơm - Cầu Xáng - Tỉnh lộ 10 - Bà Hom -  Hồng Bàng -  Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn A.

 • Loai hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 22,4 km
 • Số chuyến: 250 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 70 phút
 • Giãn cách: 7 - 15 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động: 
     BX Chợ Lớn:   04h45 - 19h50 
     Lê Minh Xuân: 04h30 - 19h30
 • Loại xe: 80 chỗ
tag:  81 Bến Xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân Ga Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Bà Hom Tỉnh lộ 10 Cầu Xáng Vườn Thơm Bến Lê Minh Xuân cuối đường Vườn Thơm Phú Hữu Bến xe Chợ Lớn A

Tuyến đường xe buýt số 47 Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long

Body: 

Tuyến đường xe buýt số 47 Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Mã số tuyến : 47
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Hữu Thận - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long,
Lượt về : Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Quốc lộ 50 - Tùng Thiện Vương -Cầu Chà Và - Hải Thượng Lãn Ông - quay đầu - Hải Thượng Lãn Ông - Lương Nhữ Học - Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Phú Hữu - Bến xe Chợ Lớn A.

 • Loại hình hoạt động: Buýt có trợ giá
 • Cự ly: 17,8 km
 • Số chuyến: 184 chuyến/ngày
 • Thời gian chuyến: 50 phút
 • Giãn cách: 8-10 phút/chuyến
 • Thời gian hoạt động:
 • BX Chợ Lớn: 05h10 - 18h50
 • Hưng Long: 04h00 - 17h40
 • Loại xe: 55 chỗ
tag:  47 Bến Xe Chợ Lớn Quốc lộ 50 Hưng Long Bến xe Chợ Lớn A Lê Quang Sung Nguyễn Hữu Thận Tháp Mười Hải Thượng Lãn Ông cầu Chà Và Cao Xuân Dục Tùng Thiện Vương Quốc lộ 50 Hương lộ 11 Bến Hưng Long Hương lộ 11 Lương Nhữ Học Trần Hưng Đạo Châu Văn Liêm Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng Nguyễn Trãi Phú Hữu Bến xe Chợ Lớn A